Komiks (27) Literatura (10) Sztuka (10) Ameryka (9) Film (9) Prasa (5) Seriale (3) Ilustracja (2) Reklama (2) Ziny (1)

czwartek, 14 stycznia 2010

:: Allan Sekula :: Polonia i inne opowieści ::
Aby odczuć binarny, "zwielokrotniony" charakter istnienia nie trzeba udawać się do gabinetu luster, gdzie stanąwszy pomiędzy dwiema taflami szkła, zobaczymy pomnożonych w nieskończoność siebie. W swoich licznych rozdwojeniach i rozdarciach tkwimy nieustannie, na co dzień.

Przypomina o tym paralela  dźwięku obuwia uderzającego jednostajnie o chodnikową płytę i jego odbitego echa, diachronia każdej przeczytanej książki, lub pozorne bliźniactwo morfologiczne niektórych wyrazów z różnych obszarów językowych, które pozwala nam na zaszczepianie bliskości pomiędzy słowami takimi jak: pudeur - wstyd i poudre - puder.

Podwójność i paralelę można odnaleźć również na trwającej obecnie w warszawskiej Zachęcie wystawie Allana Sekuli Polonia i inne opowieści. W zaprezentowanych pracach artysta porusza tematykę związaną z dwoistością ludzkiej egzystencji, która  łączy w sobie obszary zarówno  prywatne, społeczne jak i globalne.

Na ekspozycji zobaczyć można fotograficzny obraz życia Polonii w Stanach Zjednoczonych, co związane jest mocno z wątkami osobistego życia artysty (a konkretnie: z jego polskimi korzeniami), a także dokumentację życia w Polsce wykonaną przez Sekulę podczas jego wizyt w 1990 i 2009 roku. Pojawia się tu zatem motyw podwójnej tożsamości rodziny twórcy, równoległych obrazów Polski w różnych fazach rozwoju kapitalizmu, oraz zestawienie wizji Polski i Polonii, relacji polsko-amerykańskich. W związku z tym, prezentowane fotografie zdają się przyjmować rolę luster, ekranów, za pomocą których to, co stare (dawna Polska, bądź Stary Świat - Europa) może odbijać się w tym, co nowe (obecna Polska lub Nowy Świat - Ameryka) i na odwrót.

Ponadto, w pracach Amerykanina znaleźć można równolegle rozwijane wizualne i tekstualne rozważania na temat społecznego zaangażowania, krytycznej analizy przestrzeni bliskiej, a także dokumentalnych form oraz funkcji filmu i fotografii.

Wraz z opowieściami polonijnymi przemyślenia te składają się na bardzo ciekawy obraz rzeczywistości widzianej jako forma percepcji i przedmiot mityzacji zarówno jednostkowej jak i uniwersalnej, czy też kolektywnej.

Więcej informacji na:
http://www.zacheta.art.pl/index.php?exhibitions=1&id=608&lang=1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...